Eigenaars en huurders eisen duurzame kantoren

De laatste jaren komt duurzaamheid meer en meer op de voorgrond te staan, zowel privé als op werkgebied. Heel wat mensen willen hun steentje bijdragen en een halt toeroepen aan de klimaatveranderingen. Maar hoe zit dat bij bedrijven? Uit een recent rapport van CBRE blijkt dat duurzame kantoren de kaart trekken.

CO2-neutrale kantoren

De coronapandemie, de klimaatverandering en de toegenomen economische onzekerheid zorgen voor wereldwijde uitdagingen in de vastgoedsector. Een nieuwe manier van werken vraagt om een nieuwe manier van denken over de bouw van kantoren.

Met een groeiende vraag naar klimaatacties hebben heel wat bedrijven een CO2-neutraal doel gesteld. Duurzaamheidsrapportage stelt hen daarbij in staat transparant te zijn over hun risico’s en kansen. Zo is de Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM) een hulpmiddel voor het meten van het huidige verbruik en het evalueren van de CO2-emissieprestaties ten opzichte van de doelstellingen.

Hoe kunnen bedrijven duurzamer worden?

Bedrijven kunnen operationele efficiëntie en duurzaamheid bewerkstelligen door te stroomlijnen, te besparen op energie, afval te verminderen en materialen te recycleren. Goed georganiseerde inrichtingsprojecten kunnen bijdragen aan voordelen voor omgeving en economie door het verminderen van energieverbruik, de toepassing van kostenneutrale methodes voor het onderhoud van gebouwen en lagere kosten voor werkruimtes.

Welke regels bestaan er?

De nodige regelgevingen sturen bedrijven de juiste richting uit. Zo vereist het Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) dat grote bedrijven regelmatig verslagen publiceren over hun effecten op de maatschappij en het milieu. Het motiveert de bedrijven om daarmee rekening te houden en transparantie over risico’s en kansen te bieden.

Daarnaast worden certificaten voor energie-efficiëntie steeds gangbaarder. Eigenaars en gebruikers van gebouwen kunnen een duurzame inrichting eisen en nagaan of het gebouw aan bepaalde milieunormen voldoet.

Voortrekkersrol

De 500 grootste bedrijven uit de Verenigde Staten, de Fortune 500, geven alvast het goede voorbeeld. Zo hebben zij publiekelijk toegezegd een klimaatdoelstelling te bereiken tegen 2030. Ook regeringen wereldwijd hebben nieuwe regels opgelegd om de uitstoot te beperken. Zo heeft de EU-regelgeving als doel de koolstofuitstoot met minstens 55% te verminderen tegen 2030. De Britse regering verbindt zich ertoe om de uitstoot met 78% te verminderen tegen 2035.

Millennials gaan voor duurzaam

Door als bedrijf in te zetten op een duurzamere werkwijze beloon je niet alleen het milieu, maar ook jezelf. Millennialshechten veel belang aan de cultuur en waarden van een bedrijf. Gelijk hebben ze: gebruikers van “groenere” gebouwen blijken gezonder en productiever.

Wat met de bouwsector?

We richten het vergrootglas even op de bouwsector. Zo komen we te weten dat de bouwsector 21% van de wereldwijde broeikasgasemissies produceert, waarvan 18% door emissies van typische bouwmaterialen.

Veel bedrijven hebben een netto-nul-koolstofdoelstelling vastgesteld. Er wordt aangeraden om samen te werken met partners die dezelfde praktijken hanteren. Tijdens een decarbonisatietraject zijn namelijk ook de indirecte emissies van leveranciers essentieel om de koolstofvoetafdruk van de toeleveringsketen te verminderen.

Ben jij op zoek naar een kantoor met een duurzame inrichting of een energie-efficiënte insteek? Neel contact op en we bekijken samen de mogelijkheden.