Welke regels gelden omtrent de indexatie van de huurprijs van een kantoor?

Sluit je in samenspraak met je verhuurder een huurovereenkomst af, dan ligt de huurprijs van je kantoor in principe voor de gehele duur van het huurcontract vast. De verhuurder mag de huurprijs wel jaarlijks indexeren.

Welke factoren zijn doorslaggevend voor de indexering van mijn huurprijs?

Het indexcijfer van de gezondheidsprijzen geeft de prijsschommelingen weer. Aan de hand van dit cijfer kan je je nieuwe huurprijs berekenen. Onderstaande formule werd vastgelegd in de huurwetgeving:

geïndexeerde huur = (basishuurprijs x nieuwe index)/aanvangsindex

Voor de exacte indexcijfers kan je terecht op de website van de FOD Economie.

Gebeurt de indexatie van mijn huurprijs automatisch?

Nee, om je huurprijs te indexeren dient de verhuurder een schriftelijk verzoek te sturen naar de huurder. Dit kan slechts één keer per jaar, telkens op de verjaardag van de inwerkingtreding van het huurcontract.

Tenzij er in het huurcontract uitdrukkelijk vermeld staat dat de huurprijs niet herzien mag worden, heeft de verhuurder het recht om de huurprijs elk jaar te indexeren, dus ook als er in het huurcontract niets over vermeld staat.

Is de indexatie van de huurprijs van mijn kantoorvastgoed te huur verplicht?

De verhuurder is niet verplicht om de huurprijs van je kantoor te indexeren, niettegenstaande dit in de praktijk doorgaans wel gebeurt. De stijging van de huurprijs na indexatie is dan ook meestal niet dramatisch hoog. Toch doe je er goed aan om jaarlijks na te gaan hoeveel de indexatie van je huurprijs zou bedragen, om te vermijden dat je als huurder bijvoorbeeld na drie jaar huren plots veel meer huurgeld moet ophoesten.

Wat als de verhuurder de indexatie vergeet te melden?

Ook wanneer de verhuurder vergeet om de huurder schriftelijk op de hoogte te brengen van het nieuwe huurtarief, kan die nog gebruikmaken van de indexatie met terugkerende kracht. Dit is enkel toegestaan voor de drie maanden die aan het schriftelijk verzoek voorafgingen. Dient de verhuurder het schriftelijk verzoek bijvoorbeeld pas in augustus 2022 in, dan heeft die enkel recht op de geïndexeerde huurgelden van mei, juni en juli 2022.

Op zoek naar een betaalbaar kantoor te huur? Bekijk ons aanbod in Antwerpen en Brussel.